Scars of the Past | Faces of the Resistance under the Communist Regime in Romania

 A Digital Tribute to Romania's Brave Hearts

NFTs

100

Scars of the Past

Monica Lovinescu

100

Years

Faces of

Resistance

Collection

This limited edition NFT collection pays homage to the unsung Romanian heroes who dared to challenge oppression. Join us in rekindling their stories, celebrating courage in the face of adversity and preserving Romania's indomitable spirit.

The NFTs

The collection features 100 exquisite NFTs that are a remarkable fusion of art, culture, and innovation, brought to life from our treasured collection of postcards. Each NFT represents the digitized essence of 10 unique postcards, an evidence to the dedication and craftsmanship of the team at ICI Bucharest and the collaborative efforts of Poșta Română.

Our NFT collection serves as a digital legacy for Romanian history, a lasting tribute to the heroes who shaped our nation. And though it brings no financial gain, it enriches our cultural tapestry and captivates collectors and enthusiasts alike.

Meet the Icons

Among our esteemed Romanian personalities featured in this collection are Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Adriana Georgescu, Anița Nandriș-Cudla, Annie Bentoiu, Dinu Pillat, Ecaterina Bălăcioiu, and Elisabeta Rizea. Their stories resonate through time and space, and now, they live on in the digital realm.

Monica Lovinescu

"Speranță - iarba sălbatică cea mai tenace în orice grădină de gospodar utopic. Și nici nu e nevoie de pământ roditor, ea crește până și pe cimentul închisorilor."

Virgil Ierunca

"Vreau mereu - prostește - să fac ceva, să facem ceva pentru această Românie pe care am descoperit-o după ce am pierdut-o."

Elisabeta Rizea

"Uite cum ie picioarele mele, că m-a bagat în lanțuri și m-a ținut în umezeala aia din Jilava. Nu e puțin să stai doi ani de zile la Jilava... Eram de treizeșopt de ani... Acum ei au pământul de la Arnăuțoiu, de la ăștia care au fugit, de la mine, de la ăla, de la ăla... Trei zile dacă mai trăiesc, da vreau să știu că s-a limpezit lumea."

Ecaterina Bălăcioiu

"Viața e foarte grea pentru noi, și ne dăm prea bine seama că răul se va întinde, fiindcă lumea este foarte cuminte, ori prea cuminte, ori prea lașă ca să-l lovească în față."

Dinu Pillat

"Am uitat că ceasul - acest greier al timpului - cadențează fiecare clipă care trece, ducând odată cu ea și ceva din noi, pentru totdeauna."

Annie Bentoiu

"Fără respectul de sine, care ne interzice minciuna, și fără respectul de celălalt, care ne interzice să-i dăunăm, libertatea noastră se stinge ca o lumânare în bătaia furtunii."

Adriana Georgescu

"Se deschide o ușă ... Sunt împinsă în întuneric. Încerc să mă așez. Nu reușesc. Vreau să mă răsucesc. Imposibil. Încăperea are dimensiunile unui sicriu, un sicriu în picioare. Vreau să mă sprijin de zid. Tresar: zidurile sunt acoperite de tablă umedă, înghețată. Mi-e sete, îmi simt capul greu. Aud pași. Tăcere. Apoi alt zgomot, foarte puternic, foarte aproape: bătăile inimii mele."

Anița Nandriș - Cudla

"Cam pe la 20 mai [1941], într-o seară, ce să vezi, au început să vie mașini în sat. Dar nu așa una sau două, ci una după alta, poate a ținut mai bine de un ceas... Peste scurt timp au început să se mișce mașinile și călăreții milițieni care stau înaintea primăriei. Ei aveau listele gata făcute pentru lumea care aveau de ridicat. Au mai luat din primărie câte un om ca să-i conducă, căci satul e destul de mare și sunt uliți încâlcite. Peste scurt timp, ce s-a început în sat, nici nu mai pot să povestesc. Au trecut vreo 26 de ani de atunci și acuma sunt cu condeiu în mână să pun aceste cuvinte pe hârtie. Mi se urcă păru în sus și îmi mărg furnici prin tot trupu când îmi amintesc de momentele acelea."

Dare we ask ourselves what we would have been without Monica Lovinescu? Hasn't the time come, even now, on the centenary of her birth, to reflect on how much we owe her and how little we have honored her memory? In the name of this moral debt, we dedicate the entire year 2023 to her. This is, for me and for Humanitas – and it should be for all of Romania – 'The Year of Monica Lovinescu.' I hope that as many of us as possible who believe in this commemoration can come together ...

— Gabriel Liiceanu

Educating, Celebrating and Fostering

Join us in this campaign to educate the youth, igniting a passion for the rich history and culture of Romania. Let us rediscover and celebrate the enduring values of democracy, national freedom and courage. In a world yearning for authentic values, “Scars of the Past | Faces of the Resistance under the Communist Regime in Romania” champions these principles, reminding us that the echoes of the past can shape the future.

Embrace the power of “Scars of the Past | Faces of the Resistance under the Communist Regime in Romania” and embark on a journey through history and courage. It's time to celebrate the legacy of Romanian heroes and inspire the generations to come. Be a part of the movement and let their stories resonate in your heart.

This Web3 Romanian legacy NFT Collection serves as a unique digital legacy, preserving stories of Romanian heroes and enriching cultural tapestry for collectors and enthusiasts.

Partner:

Copyright © ICI București 2023
Toate drepturile rezervate.